biurorachunkowe | Zmiany w ustawie o rachunkowości
15867
post-template-default,single,single-post,postid-15867,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Zmiany w ustawie o rachunkowości

Zmiany w ustawie o rachunkowości

Skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych do 5 lat – to m.in. przewiduje projekt ustawy ogłoszony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym dotyczy również przepisów o rachunkowości. Chodzi m.in.: o wprowadzenie  uproszczeń  przewidzianych  dla  jednostek  mikro  dla  większej niż dotychczas liczby jednostek (nieobjętych dyrektywą w sprawie rachunkowości – jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne) poprzez podniesienie progów wartościowych (z 2 mln euro do 3 mln euro) oraz zwiększenie zakresu jednostek mogących korzystać z uproszczeń dla małych jednostek poprzez podniesienie  progów  dla  tej  kategorii  jednostek  z  17  mln  zł   na   25,5 mln  zł w przypadku sumy aktywów bilansu oraz z 34 mln zł na 51 mln zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów. Ponadto więcej jednostek będzie mogło stosować uproszczenia w ewidencji księgowej w zakresie chociażby klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych lub stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu. W mniejszym zakresie konieczne będzie także tworzenie rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość aktywów.

Po wejściu w życie nowych przepisów przechowywanie sprawozdań finansowych będzie krótsze. Obecnie trzeba je przechowywać stale. Po zmianie okres ten zostanie skrócony do pięciu lat.

Projekt został przekazany do konsultacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.