biurorachunkowe | Rozliczenia międzyokresowe kosztów w księgach rachunkowych
15869
post-template-default,single,single-post,postid-15869,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w księgach rachunkowych

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w księgach rachunkowych

Firmy, które prowadzą pełną księgowość, muszą dokonywać tzw. rozliczeń międzyokresowych kosztów. Chodzi tu o sytuacje, gdy w pewnym momencie ponoszą wydatki, które dotyczą innych okresów rozliczeniowych.

Rozliczenia czynne i bierne

Wyróżniamy dwa rodzaje rozliczeń międzyokresowych kosztów. Są to rozliczenia czynne i bierne. Te pierwsze polegają na wyłączeniu z wartości kosztów okresu sprawozdawczego tej części kosztów, która wprawdzie została w danym okresie poniesiona, ale dotyczy przyszłych okresów oraz dodaniu do kosztów bieżącego okresu sprawozdawczego tej części kosztu poniesionego uprzednio, która obciąża okres bieżący. Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych sprowadza się natomiast do wliczania do kosztów działalności wartości wydatków dotyczących danego okresu sprawozdawczego, które nie zostały jeszcze poniesione, ale można je przewidzieć w przyszłości.

Przykładem rozliczeń czynnych mogą być np. wydatki poniesione na różnego rodzaju ubezpieczenia, prenumeratę czasopism, czynsze, opłacone z góry koszty energii i innych mediów oraz podatek od nieruchomości. Do rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych zaliczymy natomiast m.in.: odsetki, koszty poniesionych napraw gwarancyjnych, rezerwy na planowane koszty, remonty.

Księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych

Koszty, które możemy zaliczyć rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych, w pierwszej kolejności księguje się na kontach zespołu 4. Może to być np. konto Koszty według rodzajów i ich rozliczenie. W następnej kolejności zaksięgowaną wartość przenosi się do rozliczenia za pomocą konta Rozliczenie kosztów na konto Rozliczenia międzyokresowe czynne. Zapisy na tym koncie dokonywane są po stronie Wn. Odzwierciedlają wartość kosztów pozostawionych do rozliczenia w czasie. Księgowania po stronie Ma dotyczą natomiast zmniejszenia poziomu wartości kosztów do rozliczenia w czasie. Odbywa się to przez zaliczenie ich części do kosztów bieżących.

Księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych

W tym przypadku zapisów dokonuje się na koncie Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne. Ujmuje się tutaj takie koszty, które dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego, ale nie zostały jeszcze poniesione lub nie stanowią jeszcze zobowiązania. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne ewidencjonuje się po stronie Ma konta Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne. Po stronie Wn księguje się natomiast dokonanie wydatku.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.