biurorachunkowe | Rewolucja w składaniu sprawozdań finansowych
15865
post-template-default,single,single-post,postid-15865,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Rewolucja w składaniu sprawozdań finansowych

Rewolucja w składaniu sprawozdań finansowych

Wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych we właściwym rejestrze sądowym. Oprócz tego mają obowiązek złożenia sprawozdania wraz z rozliczeniem rocznym do urzędu skarbowego. Wiąże się to z dublowaniem czynności i dodatkowymi kosztami.

W czwartek wchodzą w życie ustawy z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, które wprowadzają zmiany nie tylko w działaniu samego KRS, ale również w ustawie o rachunkowości i ustawach podatkowych.

Koniec z papierowymi sprawozdaniami

Od 1.10.2018 r. wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości będą miały obowiązek sporządzenia:

– jednostkowego sprawozdania finansowego,

– skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz

– sprawozdań z płatności i skonsolidowanych sprawozdań z płatności

w postaci elektronicznej oraz opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Co ze sprawozdaniem za 2017 r.?

Zgodnie z przepisami po wejściu w życie nowych przepisów sprawozdania finansowe należy już składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznym udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Ma do tego służyć Repozytorium Dokumentów Finansowych udostępnione na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z pewnością korzyścią dla jednostek składających sprawozdanie jest to, że usługa ta jest bezpłatna.

Należy jednak pamiętać, iż:

– zgłoszenie dokumentów finansowych wymaga posiadania konta w systemie,

– formularz zgłoszenia oraz załączone dokumenty wymagają podpisania podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Co ważne za 2017 r. bez zmian pozostają obowiązki związane ze złożeniem sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.

Korzyści również dla administracji skarbowej

W kolejnych latach obowiązek składania papierowych sprawozdań do urzędów skarbowych już zniknie. Od października będą one przekazywane już tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem KRS lub bezpośrednio szefowi KAS. Jak to będzie wyglądało? Z wyjaśnień Piotra Walczaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji wynika, iż resort zaproponował wprowadzenie obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej poprzez dodanie nowej struktury do plików JPK.

Warto zwrócić uwagę, iż wprowadzone zmiany to nie tylko ułatwienia dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i sporządzających sprawozdania, ale też znaczne ułatwienie dla urzędów skarbowych. Obecnie analiza skomplikowanych, wielostronicowych sprawozdań finansowych jest bardzo trudna. Natomiast wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań w formie elektronicznej umożliwi ich automatyczną analizę i ocenę ryzyka naruszenia przepisów, co z pewnością wpłynie na zwiększenie skuteczności kontroli podatkowych.

No Comments

Post A Comment