biurorachunkowe | Podatnik VAT w dobrej wierze może więcej
16320
post-template-default,single,single-post,postid-16320,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Podatnik VAT w dobrej wierze może więcej

Podatnik VAT w dobrej wierze może więcej

Podatnikowi VAT, który uiścił podatek w ramach zaliczki, działa w dobrej wierze i nie jest uczestnikiem oszustwa podatkowego, przysługuje prawo do odliczenia VAT pomimo braku realizacji zamówienia. Tak wynika z niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, o którym rozmawiamy z Agnieszką Wesołowską, doradcą podatkowym.

Rafał Bujalski: Ostatnio w programie LEX Prawo Europejskie ukazał się Pani kolejny komentarz do wyroku Trybunału w Luksemburgu w zakresie podatku VAT. Tym razem sprawa dotyczyła odliczania VAT w przypadku uiszczenia podatku w ramach zaliczki…

Agnieszka Wesołowska: Tak, mowa tutaj o bardzo ciekawym wyroku wydanym w sprawach połączonych C-660/16 i C-661/16. To już drugi wyrok, po bułgarskim C-107/13, w którym Trybunał stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zapłaconej zaliczki, jeżeli przyszła dostawa lub świadczenie usług nie mają miejsca. To sytuacja bardzo powszechna na rynku, dlatego też wyrok ten ma bardzo duży walor praktyczny dla podatników.

Rafał Bujalski: Jak sprawę rozstrzygnął Trybunał?

Agnieszka Wesołowska: Trybunał rozstrzygnął sprawę na korzyść podatników, stwierdzając, że jeżeli w momencie zapłaty zaliczki, i otrzymania faktury dokumentującej taką płatność, przyszła dostawa była dostatecznie określona, a brak dostawy końcowej czy też świadczenia nie wynikał z oszustwa podatkowego po stronie nabywcy, prawo do odliczenia przysługuje. Koniecznym jest tutaj zaakcentowanie dwóch rzeczy, które gwarantują możliwość odliczenia VAT pomimo braku końcowego rozliczenia: po pierwsze, w momencie zapłaty zaliczki świadczenie musi być dokładnie określone, a po drugie, nabywca musi działać w dobrej wierze, co w praktyce sprowadza się do tego, że jego działania nie mogą nosić znamion oszustwa podatkowego. Musi być po prostu uczciwym podatnikiem, który bez własnego udziału czy też winy znalazł się w opisanej sytuacji.

Rafał Bujalski: Wyrok, który omawiamy, dotyczył sprawy niemieckiej. Czy sprawa ma istotne znaczenie również na gruncie przepisów prawa podatkowego w Polsce?

Agnieszka Wesołowska: Tak, jak najbardziej. Przepisy dotyczące odliczania podatku VAT, w tym od zaliczek, są analogiczne w prawie polskim, do tych, które stanowiły podstawę wydania wyroku, o którym rozmawiamy. Wniosek dla polskich podatników jest oczywisty – jeżeli działają oni w dobrej wierze, i ich działania są uczciwe, nawet w przypadku braku rozliczenia transakcji z uwagi na brak dostawy lub świadczenia, powinni mieć oni prawo do odliczenia VAT naliczonego z zapłaconej zaliczki.

No Comments

Post A Comment