biurorachunkowe | 50 mln zł na poprawę BHP w firmach
16329
post-template-default,single,single-post,postid-16329,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

50 mln zł na poprawę BHP w firmach

50 mln zł na poprawę BHP w firmach

16 lipca ruszy nabór wniosków do konkursu, w którym ZUS dopłaca do projektów poprawiających warunki pracy. Warto się pospieszyć, bo wnioski można składać tylko przez 6 tygodni. Mikrofirmy mają szansę na dofinansowanie do 90 proc. przedsięwzięcia, zaś najwięksi przedsiębiorcy mogą sięgnąć nawet po 0,5 mln zł.

W konkursie ZUS wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników, takich jak hałas czy zanieczyszczenia, czy też zapewnią ochronę przez wpływem szkodliwych substancji chemicznych i biologicznych. Wnioski można składać od 16 lipca do 23 sierpnia.

Dla pracodawców, którzy spełnią 5 warunków

Do konkursu może przystąpić firma, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. Nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.

2. Nie zalega z opłacaniem podatków.

3. Nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

4. Nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.

5. Nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Jakie projekty można zgłaszać?

Dofinansowaniu podlegają działania z następujących obszarów technicznych:

– bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

– urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;

– oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

– ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

– urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

– sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

– sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;

– sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

– środki ochrony indywidualnej.

Projekt może obejmować działania inwestycyjne, doradcze lub doradczo-inwestycyjne.

– Trzeba się pośpieszyć, gdyż na złożenie wniosku jest tylko miesiąc. Pod uwagę brane będą projekty, które po ich realizacji wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracowników – mówi Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Warto wypełnić wniosek gdyż z funduszu prewencyjnego ZUS przeznaczył dla firm aż 50 mln złotych – zachęca rzecznik.

No Comments

Post A Comment