biurorachunkowe | Czy wprowadzenie split payment – wprowadza obowiązek założenia firmowych rachunków bankowych?
16346
post-template-default,single,single-post,postid-16346,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Czy wprowadzenie split payment – wprowadza obowiązek założenia firmowych rachunków bankowych?

Czy wprowadzenie split payment – wprowadza obowiązek założenia firmowych rachunków bankowych?

Pytanie

Firma do rozliczeń z kontrahentami w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej  wykorzystuje osobisty rachunek bankowy właściciela.

Czy sprowadzenie split payment nie powoduje, że dokonywanie płatności na rachunki osobiste właścicieli firm jest obecnie niedopuszczane i to niezależnie od wysokości przelewanych kwot?

Odpowiedź

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności nie wprowadziło jednocześnie bezwzględnego obowiązku posiadania przez wszystkich przedsiębiorców firmowych kont rozliczeniowych.

Niemniej, spodziewać się należy, iż znaczna część przedsiębiorców, która do tej pory używała dla potrzeb działalności swoich prywatnych rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych obecnie, tj. od 1 lipca 2018 r., zdecyduje się jednak na założenie rachunku firmowego.

Słowem wstępu wyjaśnię, jakiego rodzaju rachunki w praktyce gospodarczej są używane przez przedsiębiorców.

Rodzaje rachunków bankowych określa art. 49 ust. 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe – dalej u.p.b. Stosownie do powołanej podstawy prawnej banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:

1) rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, oraz prowadzone dla nich na zasadach określonych w rozdziale 3a rachunki VAT;

2) rachunki lokat terminowych;

3) rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym rachunki rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych;

4) rachunki powiernicze.

W art. 49 ust. 2 u.p.b. precyzuje, iż rachunki rozliczeniowe mogą być prowadzone wyłącznie dla:

1) osób prawnych;

2) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;

3) osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.

To właśnie do rachunków rozliczeniowych w złotych polskich prowadzonych dla klientów instytucjonalnych banki automatycznie otworzyły rachunki VAT. Nastąpiło to, na podstawie art. 62a ust. 1 u.p.b., zgodnie z którym to przepisem: dla rachunku rozliczeniowego bank prowadzi rachunek VAT.

Wobec powyższego rachunki VAT nie zostały otwarte do kont oszczędnościowo-rozliczeniowych .

Samo wprowadzenie znowelizowanych uregulowań, nie pociągnęło za sobą obowiązku założenia firmowego rachunku rozliczeniowego. Jednak proszę zauważyć, iż posługiwanie się kontem prywatnym może uniemożliwić skuteczne zlecenie płatności w mechanizmie split payment kontrahentom. Zatem, to relacje gospodarcze z kontrahentami mogą wymusić konieczność założenia rachunku rozliczeniowego do którego zostanie założony rachunek VAT. Kontrahenci, o ile nie zostali poinformowani o tym fakcie – nie zdają sobie sprawy, iż realizują zapłatę za nabyte towary i usługi na prywatny rachunek bankowy. Dokonanie płatności oznaczonej jako split payment na rachunek osobisty spowoduje niezrealizowanie tego plecenia i wycofanie realizacji operacji. Wobec powyższego, kierując się dobrymi relacjami oraz dobrymi praktykami we współpracy z kontrahentami – uważam za zasadne poinformowanie firm współpracujących o fakcie przyjmowania płatności na prywatne konto rozliczeniowo-oszczędnościowe. Być może konieczność założenia konta rozliczeniowego firmowego będzie podyktowana chęcią kontynuacji współpracy z danym nabywcą czy też usługobiorcą.

No Comments

Post A Comment