biurorachunkowe | Do 31 lipca rolnicy muszą opłacić składki na ubezpieczenie społeczne
16361
post-template-default,single,single-post,postid-16361,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Do 31 lipca rolnicy muszą opłacić składki na ubezpieczenie społeczne

Do 31 lipca rolnicy muszą opłacić składki na ubezpieczenie społeczne

31 lipca 2018 r. mija ustawowy termin opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2018 roku.

KRUS przypomina, że w III kwartale 2018 r. wysokość składek na ubezpieczenie:

1. społeczne rolników w zakresie:

ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego pozostaje na tym samym poziomie, co w II kwartale 2018 r. i składka wynosi 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu przez cały miesiąc (tj. za rolnika, małżonka rolnika, domownika, pomocnika rolnika). Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł,

ubezpieczenia emerytalno-rentowego pozostaje na tym samym poziomie, co w II kwartale 2018 r. i podstawowa miesięczna składka wynosi 91,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu (tj. rolnika, małżonka i domownika).

Również dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych pozostaje na tym samym poziomie, co w II kwartale 2018 r. i składka ta wynosi:

• 110,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

• 219,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

• 329,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

• 438,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Aktualny wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników znajduje się na stronie internetowej KRUS w niezbędniku, w zakładce wymiar składek.

2. zdrowotne należnych za każdy miesiąc kwartału za każdego podlegającego ubezpieczeniu

rolnika, małżonka rolnika i domownika w gospodarstwie rolnym o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych nie uległa zmianie i tak samo jak w II kwartale 2018 r. składka wynosi 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych oraz

domownika w gospodarstwie rolnym stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej oraz pomocnika rolnika składka wynosi 142 zł miesięcznie.

Na tym samym poziomie, co w II kwartale 2018 r., pozostaje też w III kwartale 2018 r. indywidualnie opłacana miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Zadeklarowana w 2018 r. podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2018 r. wynosi 2100 zł. W związku z tym dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne liczona, jako 9 proc. minimalnej podstawy jej wymiaru wynosi 189 zł miesięcznie (tj. 9 proc. x 2100 zł minimalnego wynagrodzenia).

No Comments

Post A Comment