biurorachunkowe | Błędne rozpoznanie przez nabywcę odwrotnego obciążenia
16387
post-template-default,single,single-post,postid-16387,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Błędne rozpoznanie przez nabywcę odwrotnego obciążenia

Błędne rozpoznanie przez nabywcę odwrotnego obciążenia

W przypadku błędnego rozpoznania przez nabywcę mechanizmu odwrotnego obciążenia i wykazania podatku należnego i naliczonego w tej samej deklaracji dla transakcji dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie jest ustalane.

Upoważnienie do ustalenia dodatkowego zobowiązania przez organy podatkowe wprowadzono od 1 stycznia 2017 r. Przepisami art. 112b i 112c ustawy o VAT określono przypadki, w których naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Jest tak m.in. w razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

  1. kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
  2. kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
  3. kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,
  4. kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego (art. 112b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Żaden z wymienionych przypadków nie dotyczy błędnego rozpoznania przez nabywcę mechanizmu odwrotnego obciążenia. Nawet bowiem jeżeli podatnik w całości wykaże do odliczenia – jako kwotę podatku naliczonego – całą kwotę błędnie rozpoznanego podatku należnego, kwota bezpodstawnie wykazanego podatku naliczonego będzie równa kwocie błędnie rozpoznanego podatku należnego. W związku z tym nie dojdzie do zaniżenia kwoty zobowiązania podatkowego ani do żadnego z pozostałych wymienionych zdarzeń.

Prowadzi to do wniosku, że w przypadku błędnego rozpoznania przez nabywcę mechanizmu odwrotnego obciążenia i wykazania podatku należnego i naliczonego w tej samej deklaracji dla transakcji, dodatkowe zobowiązanie podatkowe na podstawie wskazanych przepisów nie jest ustalane. Nie dochodzi bowiem w takim przypadku do żadnego ze zdarzeń, których wystąpienie stanowi przesłankę ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Dotyczy to nie tylko przypadków błędnego zastosowania wskazanego w treści pytania art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT. Podobnie jest również w pozostałych przypadkach stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, a więc także wtedy, gdy nabywcy towarów i usług są podatnikami z tytułu dokonywanych zakupów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy o VAT.

No Comments

Post A Comment