biurorachunkowe | Nie każdy błąd na fakturze pozbawi prawa do odliczenia VAT
16402
post-template-default,single,single-post,postid-16402,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Nie każdy błąd na fakturze pozbawi prawa do odliczenia VAT

Nie każdy błąd na fakturze pozbawi prawa do odliczenia VAT

Faktury muszą potwierdzać prawdziwe zdarzenia gospodarcze. Muszą też być prawidłowo wystawione i zawierać wszystkie wymagane prawem informacje. Tylko w takiej sytuacji można z nich odliczyć VAT. Niektóre błędy nie są jednak aż takie ważne.

Potwierdza to niedawna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Chodziło w niej o potwierdzenie, czy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury, która zawierała błąd. Uchybienie polegało na błędnym podaniu numeru, pod którym spółka była zidentyfikowana na potrzeby podatku w Słowacji.

Transakcja musi być rzeczywista

Organ podatkowy wyjaśnił, że prawidłowość materialnoprawna faktury musi odzwierciedlać prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Elementy formalne faktury mają natomiast wyłącznie znaczenie dowodowe. Zdaniem organu podatkowego jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości podatku.

Poprawka faktury możliwa notą

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że art. 106k ustawy o VAT daje możliwość skorygowania pewnych danych otrzymanej faktury w drodze wystawienia noty korygującej. Pomyłka występująca na fakturach i dotycząca np. numeru identyfikacji podatkowej może być skorygowana notą korygującą, zgodnie z przepisem art. 106k ust. 1 ustawy o VAT. Zdaniem organu podatkowego oznacza to, że przez samego prawodawcę pomyłka w numerze uznana została za nieznaczny błąd formalny, niewymagający nawet wystawienia faktury korygującej, a jedynie wystawienia przez nabywcę noty korygującej taką wadliwość. Organ podatkowy potwierdził, że wystawienie faktury z błędnym NIP nie pozbawia kupującego prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego.

Dyrektor KIS podkreślił dodatkowo, że możliwość korygowania faktur, za pomocą not korygujących, przez nabywcę dotyczy jedynie pomyłek: w sposobie określenia nabywcy, takich jak np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym czy też oznaczeniu towaru lub usługi ale też i daty dokonania dostawy. Nabywca nie ma natomiast możliwości korygowania takich elementów faktury jak np. cena, czy stawka podatku.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22.08.2018 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.384.2018.1.RD

No Comments

Post A Comment