biurorachunkowe | Kodeks pracy 2019: Pieniądze za nadgodziny. O tym, co się z nimi stanie zadecyduje pracodawca? Zmiany w Kodeksie pracy.
16424
post-template-default,single,single-post,postid-16424,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Kodeks pracy 2019: Pieniądze za nadgodziny. O tym, co się z nimi stanie zadecyduje pracodawca? Zmiany w Kodeksie pracy.

Kodeks pracy 2019: Pieniądze za nadgodziny. O tym, co się z nimi stanie zadecyduje pracodawca? Zmiany w Kodeksie pracy.

Kodeks pracy 2019. Coraz głośniej mówi się o zmianach w Kodeksie pracy. Urlopy na żądanie, urlopy wypoczynkowe, zwolnienia czy wynagrodzenie za nadgodziny. To najczęściej poruszane w ostatnim czasie tematy. Ministerstwo w sierpniu poinformowało, że nie pracuje nad zmianami dotyczącymi urlopów. A co z pracą w nadgodzinach? Czy powstanie specjalne konto, na którym będą zamrażane pieniądze za nadgodziny?

Kodeks pracy 2019 – będą zmiany. Jak będzie wyglądać?

Jeszcze nie znana jest dokładna wersja nowego Kodeksu pracy 2019. Wcześniejsze dość kontrowersyjne pomysły nie przyjęły się. Przypomnijmy, że w kwietniu br. minister Elżbieta Rafalska przyznała, że panuje ogólna zgoda co do tego, że Kodeks pracy wymaga zmiany. – Nie wyobrażam sobie jednak, że nowe przepisy można przyjąć bez zgody stron, które przy nich pracowały – podkreślała podczas konferencji prasowej. Minister Rafalska zapowiedziała wtedy, że ministerstwo pracy będzie zmiany do nowego Kodeksu pracy wprowadzać etapowo. Pewne kontrowersyjne elementy zawarte w projekcie nowego indywidualnego prawa pracy przeważyły za tym, że nie będziemy prowadzili dalszych prac nad tymi projektami. Chodzi tu szczególnie o ograniczenie ochrony kobiet w ciąży, zmiany dotyczącej przerwy na papierosa czy urlopu na żądanie – mówiła w kwietniu br. Elżbieta Rafalska. Minister podkreśliła także, że nie wszystkie propozycje komisji pójdą do kosza. Niektóre z nich zostaną wprowadzona poprzez nowelizację Kodeksu pracy. Mówi się, że projekt trafi do Sejmu po wakacjach.

Kodeks pracy 2019 – wynagrodzenia za nadgodziny na specjalnym koncie.

Do tej pory jeśli pracownik wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych, to przysługuje mu za to rekompensata w formie czasu wolnego lub wynagrodzenia. Proponowane rozwiązania mają wprowadzić pewne zmiany. W projekcie ustawy − Kodeks pracy, opracowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy zawarte są przepisy umożliwiające pracodawcom tworzenie i prowadzenie indywidualnych kont wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla pracowników. Specjalne konta mają mieć charakter rachunku powierniczego. O tym do kogo i kiedy trafią zgromadzone na nim pieniądze, decydować będzie jedynie pracodawca.

Jak miałaby wyglądać procedura wypłacania pieniędzy z takich specjalnych kont, na których gromadzone byłyby pieniądze za nadgodziny?

Pracodawca mógłby wypłacić je pracownikowi w kilku przypadkach: wysyłając go na bezpłatny (formalnie) urlop gdy np. spadnie zamówienie na produkty firmy. W takiej sytuacja także mógłby obniżyć mu wymiar czasu pracy, np. do czterech godzin dziennie albo co drugi dzień. Za ten czas nieprzepracowany zaś wypłacałby pieniądze z konta za godziny nadliczbowe. Pracownik będzie mógł też sam wystąpić o urlop bezpłatny, jednakże zgoda na jego udzielenie to suwerenna decyzja pracodawcy. Konto ulegnie likwidacji wyłącznie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Wtedy formalnie pracodawca powinien pracownikowi wypłacić zgromadzone na nim pieniądze. Może jednak np. zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia i pensję za ten czas wypłacać właśnie z konta.

Kodeks pracy 2019 – Na jakim etapie są prace?

Zapytaliśmy ministerstwo, na jakim etapie są prace i czy wcześniej zaprezentowany pomysł zakładania specjalnych kont do gromadzenia pieniędzy za nadgodziny zostanie zrealizowany. – Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy w połowie marca br. zakończyła pracę przekazując Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy − Kodeks pracy i projekt ustawy − Kodeks zbiorowego prawa pracy. Oba dokumenty nie są zatem rządowymi projektami ustaw, lecz dokumentami przygotowanymi przez grono ekspertów skupiających przedstawicieli świata nauki i praktyki, w tym także przedstawicieli strony społecznej. Propozycje rozwiązań prawnych zawarte w obu projektach ustaw zostaną wykorzystane w pracach legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednakże na obecnym etapie prac nie jest możliwe udzielenie informacji, które z proponowanych przez Komisję rozwiązań prawnych zostaną wykorzystane w przyszłych pracach legislacyjnych – czytamy w odpowiedzi przesłanej przez biuro promocji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kodeks pracy 2018 – co musisz wiedzieć o pracy w nadgodzinach?

Kodeks pracy mówi jasno: pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Pracą w godzinach nadliczbowych jest więc praca ponad 8 godzin na dobę lub praca ponad przeciętnie 40 godzin na tydzień. Warto zauważyć, że w nowym Kodeksie pracy utrzymany zostanie dotychczasowy czas pracy.

Pamiętajcie, że jeżeli pracownik jest zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy, to pracą nadliczbową na dobę jest praca: ponad 8 godzin na dobę – jeżeli w danym dniu pracownik ma świadczyć pracę przez 8 lub mniejszą liczbę godzin, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy praca ponad przedłużony (ponad 8 godzin) dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z rozkładu czasu pracy pracownika praca ponad przeciętnie 40 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii szczególnych potrzeb pracodawcy

WAŻNE: Zakazane jest zatrudnianie w godzinach nadliczbowych pracownic w ciąży i młodocianych. Zatrudnianie w godzinach nadliczbowych pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, jest dopuszczalne pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na taką pracę (podstawa prawna: art. 151 § 1, art. 178 i art. 203 § 1 Kodeksu pracy).

Limity pracy w nadgodzinach. Praca w godzinach nadliczbowych jest limitowana: w skali doby w skali tygodnia (w okresie rozliczeniowym) w skali roku kalendarzowym maksymalna liczba godzin nadliczbowych w skali doby wynika pośrednio z przepisów Kodeksu pracy o odpoczynku dobowym i zależy od systemu i rozkładu czasu pracy, w jakim jest zatrudniony konkretny pracownik. Ze względu na konieczność zagwarantowania pracownikowi 11-godzinnego odpoczynku dobowego, czas pracy wraz z pracą nadliczbową nie może przekroczyć 13 godzin na dobę.

Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy jednak pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym. Wskutek tego nie może jednak dojść do przekroczenia przeciętnej 48-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy (podstawa prawna: art. 131, art. 132, art. 151 § 3 i 4 Kodeksu pracy) * źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: www.gazetalubelska.pl 

No Comments

Post A Comment