biurorachunkowe | Kadry-Płace
15631
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15631,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Kadry-Płace

Usługi
Kadrowo-Płacowe

Sprawne i płynne funkcjonowanie firmy zależy od fachowej obsługi kadr i płac.

 

Usługi zarządzania kadrami to m.in.:

 • sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń;
 • rozwiązywanie umów o pracę i przygotowywanie świadectw pracy;
 • kompletowanie umów pracowniczych oraz prowadzenie teczek osobowych i ewidencji urlopowych;
 • rejestracja pracowników w ZUS;
 • aktualizacja danych pracownika w aktach osobowych;
 • korespondencja z PIP i innymi instytucjami;
 • korekty dokumentacji pracowniczej nie spowodowane winą Zleceniodawcy;
 • konsultacje i uzgodnienia z prowadzącym pracownikiem Doradcy;
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudniania i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy;
 • przygotowanie informacji o warunkach pracy jako załącznik do umowy o pracę;
 • przygotowanie pracownikom zaświadczeń i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem;
 • monitorowanie oraz informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń BHP, w związku z upływającym terminem ich ważności;
 • gromadzenie dokumentacji związanej z absencjami pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność);
 • przygotowywanie stosownych oświadczeń pracowniczych;
 • odpowiedzialność odszkodowawcza za rzeczywiste szkody poniesione przez Zleceniodawcę;
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych oraz ewidencja ich wykorzystania;
 • przygotowanie dokumentów dotyczących kar i nagród;
 • ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw i odszkodowań;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją czynności dotyczących zajęć komorniczych;
 • audyty kadrowe.

 

Usługi płacowe:

 • sporządzanie listy płac i kartotek wynagrodzeń;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, US i PFRON;
 • sporządzanie dokumentacji aktualizacyjnej płatnika oraz ubezpieczonego;
 • korekty błędów generowanych przez system ZUS;
 • korespondencja z ZUS i innymi instytucjami;
 • przekaz elektroniczny deklaracji rozliczeniowych;
 • konsultacje i uzgodnienia z prowadzącym pracownikiem Biura Rachunkowego;
 • odpowiedzialność odszkodowawcza za rzeczywiste szkody poniesione przez Zleceniodawcę;
 • wprowadzenie do systemu Płatnik zatrudnionego lub zwolnionego pracownika;
 • obliczanie dodatkowych składników wynagrodzenia (ekwiwalenty, dodatki, odprawy, ryczałty) na podstawie informacji otrzymanej od Zleceniodawcy;
 • sporządzanie listy płac pracowników z uwzględnieniem absencji;
 • zgłaszanie płatnika, ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych;
 • sporządzanie raportów miesięcznych i deklaracji rozliczeniowych wraz z dowodami zapłaty;
 • wyrejestrowanie płatnika, ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego;
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zasiłku chorobowego;
 • dokonywanie korekt i rozliczanie nadwyżek związanych z wypłatą zasiłku chorobowego;
 • dostarczanie do ZUS kompletu dokumentacji zwolnień lekarskich;
 • wprowadzanie do listy płac zmian wynagrodzeń uczniów;
 • sporządzanie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy wraz z przelewami;
 • przygotowanie zasiłkowej listy płac;
 • sporządzanie kart wynagrodzeń pracowników;
 • korekty nie spowodowane winą Zleceniodawcy;
 • kontrola terminów płatności zaliczek i składek ubezpieczeniowych;
 • przeglądy dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń.