biurorachunkowe | Księgowość
15622
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15622,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Księgowość

Księgowość uproszczona

oraz kontowa

Kompleksowa, precyzyjna obsługa księgowa Twojej firmy uporządkuje Twoje finanse oraz uwolni Cię od stresu towarzyszącego kontaktom z Urzędem Skarbowym czy ZUS-em.

 

 

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów:

 

 • weryfikacja dostarczonych dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych na podstawie powierzonych dokumentów księgowych wraz ze sposobem uwidocznienia  w księdze;
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji;
 • rozliczanie raportów fiskalnych, sporządzanie faktur wewnętrznych oraz uzgodnienia sprzedaży;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • naliczanie odpisów amortyzujących zgodnie z przyjętym planem amortyzacji;
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • aktualizacja danych w CEIDG;
 • bieżące sygnalizowanie o zmianach w prawie podatkowym oraz bilansowym;
 • reprezentowanie klienta podczas załatwiania spraw bieżących oraz kontroli  w zakresie objętym umową;
 • aktywny udział w postępowaniu kontrolnym przeprowadzanym w siedzibie biura, dotyczącym okresu prowadzenia przez niego ksiąg podatkowych, poprzez składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień;
 • odpowiedzialność odszkodowawcza za rzeczywiste szkody poniesione przez Zleceniodawcę;
 • rozliczanie operacji eksportowych, importowych oraz wewnątrzunijnych;
 • kontrola marży i wskaźnika dochodowości po zakończeniu roku podatkowego;
 • przygotowywanie comiesięcznych zestawień;
 • kontrola bieżących zobowiązań podatkowych;
 • przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg za bieżący rok do czasu ich wydania zgodnie z postanowieniami umowy;
 • prowadzenie karty podatkowej;
 • prowadzenie ewidencji przychodów – ryczałt ewidencjonowany;
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji VAT;
 • sporządzanie oraz wysyłanie plików JPK VAT;
 • konsultacje i porady.

 

 

Usługi księgowości kontowej:

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości:

 • księgi handlowe osób fizycznych i spółek osobowych;
 • księgi handlowe spółek kapitałowych;
 • księgi rachunkowe fundacji i stowarzyszeń:

 

 1. opracowanie polityki rachunkowości,
 2. utworzenie zakładowego planu kont,
 3. prowadzenie dziennika,
 4. konta księgi głównej,
 5. konta ksiąg pomocniczych,
 6. zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,
 7. wykaz składników aktywów i pasywów.

 

 • ewidencja przychodów i kosztów,
 • ewidencja majątku oraz źródeł jego finansowania,
 • inwentaryzacja majątku i zobowiązań,
 • sprawozdania finansowe,
 • karty wynagrodzeń pracowników.